พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้า และการเสพยาเสพติด ในชุมชนและโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,174 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-08 14:19:57