วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี 2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี 2562”เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เป็นกวีเอกของโลก  ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,095 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-08 14:18:43