กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แจ้งกำหนดการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 996 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-08 14:15:03