พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

20 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดการแสดง ชุด พุทธานุภาพ ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562  ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูอรรถวุฒิ เอมโกษา ครูสุริยันต์ มาลา และครูพงศ์พัฒน์ สุขสมบูรณ์  ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 372 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-07 18:17:01