โครงการขยายผลแกนนำจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการขยายผลแกนนำจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการขยายผลแกนนำจิตอาสา

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้าราชการทุกหน่วยงานในอำเภอปากท่อเข้าร่วมโครงการขยายผลแกนนำจิตอาสา ๙๐๔ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอปากท่อ ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 238 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-05 13:54:25