วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เหล่าลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยแสดงความจงรักภักดีด้วยการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ โดมโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน   ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว  เป็นประธานในพิธี ตรวจพลสวนสนาม พร้อมกล่าวให้โอวาท แล้วเหล่าบรรดาลูกเสือเนตรนารี แต่ละกองออกบำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 495 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-03 23:09:21