การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ครู)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ครู)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ครู)

           3 กรกฎาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ มีวิทยากรอบรมนำโดยท่านผู้อำนวยการ อโนทัย  ทัณกาศและครูแกนนำจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 315 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-03 18:43:04