การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (นักเรียน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (นักเรียน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (นักเรียน)

              ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 292 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-03 18:41:34