พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 679 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-23 19:03:04