วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

              1 กรกฎาคม 2562 ครูชนัญชิดา อิทธิสังวร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญและยุวกาชาด ได้นำกองลูกเสือ,เนตรนารีและยุวกาชาด เดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาโรงเรียนฯ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 298 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-01 17:21:30