พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีตรวจพลสวนสนามเเละทบทวนคำปฏิญาณของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนประชามงคลเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 464 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-01 12:15:04