พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
ได้จัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยมีนายนายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอสวนผึ้งเป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและข้าราชการพลเรือนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอีกมากมาย ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 509 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-23 14:22:43