เฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ (16 ต.ค.58) ที่บริเวณสถานีชุมทางรถไฟหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2558  ซึ่งขบวนรถไฟพระที่นั่งได้เสด็จถึงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อเวลาประมาณ 13.40 น. เพื่อทอดพระเนตรวิถีชุมชน 2 ข้างทาง ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ต่างเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้องพร้อมกันไปทั่วทั้งสถานีรถไฟ ก่อนที่ขบวนรถไฟพระที่นั่งเดินทางต่อไปยังสถานีสะพานแควใหญ่ และสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,223 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-17 18:08:06