ปตท.อบรมโครงการพลังงานสัญจร

ปตท.อบรมโครงการพลังงานสัญจร

ปตท.อบรมโครงการพลังงานสัญจร

ปตท.ได้ขออนุญาติโรงเรียน เพื่อเข้ามาทำกิจกรรม ในชื่อโครงการว่า พลังงานสัญจร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปิโตเลียมเขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 266 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-27 15:39:40