นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562

นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562

27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ขอขอบคุณผอ.คงคา จุลกิจวัฒน์ ผอ.สุนันทา พร้าวตะคุ ศน.วนานุช  แวงอุ้ย ที่ได้นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2562

ณ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 234 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-27 15:07:56