ประชุมรับชมแนวทางการดำเงินงาน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ประชุมรับชมแนวทางการดำเงินงาน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ประชุมรับชมแนวทางการดำเงินงาน

ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"  ผ่านระบบ conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 676 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-16 23:26:22