กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

              26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมรวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (สืบสาน สืบศิลป์ วัฒนธรมถิ่น ๔ ภาค) จัดขึ้นเวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 290 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-26 17:46:37