26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

               26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน เพื่อมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด จัดขึ้นเวลา 08.00-10.00 น.  ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกและบริเวณอำเภอบ่อพลอย เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 254 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-26 17:42:02