กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การคัดลายมือ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมทักษะการภาษาไทยการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 277 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-26 12:38:54