การประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 184 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-25 20:14:00