กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

                 ศิษย์ดีเพราะมีครู 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน รวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 13.00 น. - 15.30 น.  เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 255 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-20 19:42:06