เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10

เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10

เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้ารับการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 342 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-20 18:51:32