พิธีประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีประจำกองและประดับอินธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพพิธีประจำกองและประดับอินธนู
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ อาคารหอประชุมรัชงคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 325 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-19 12:03:42