กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ  จากนั้น พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต 3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 383 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-18 17:00:26