การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562

การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562

การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดออกติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล ความประพฤติ ติดตามผลการเรียน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยรวมถึงการเสียชีวิต ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการในเบื้องต้น นำโดย นายสมเจตน์   จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และ 10 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์   เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ และนายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10  ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการพูดคุยและรับฟังรายงานของครู และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 แล้ว ยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ครบทั้งสามครัวเรือนด้วย
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 419 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-18 16:59:03