กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๒

วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์เข้าร่วม ตักบาตร และร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู

วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 455 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-16 22:39:14