พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

    โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์

 เขียนโดย วรงค์ วิเศษสิงห์ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 875 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-16 14:09:11