เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ โดยมีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 3 เบอร์ ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน คือ นายอนุชาติ ศิริรัตน์  เขียนโดย วรงค์ วิเศษสิงห์ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 889 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-16 14:05:38