พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
โดยมีการประกวดพานไหว้ครู การแสดงชุดระบำไตรรัตน์ ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู และนักเรียนทุกคนแสดงมุฑิตาจิต 
นำดอกไม้ธูปเทียนมาไห้วครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครูเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 1,173 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-13 21:07:32