กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

               วันที่ 13 มิถุนายน  2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักเรียน นำโดยดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 195 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-13 18:16:09