กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกับเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภแท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากร และเจ้าหน้่าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลพระแท่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และฝึกซ้อม ทบทวนการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 1,098 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-13 16:51:21