โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล

โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล

โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล

เมื่อเวลา11.00น.วันที่10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคล เข้ารับการประเมิน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผ่าน Conference ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนประชามงคลเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 344 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-10 14:04:11