วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ มิถุนายน  2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้นางสาวกัณญภัทร  ใหม่เมือง  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตฯ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในเวลา 9.00 น. โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 264 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-10 09:46:02