ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นายเจษฎา ทุ่มนุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑
ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ความประพฤติดี ประจำ๒๕๖๒ 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 975 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-09 15:50:40