ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำคะแนนโอเน็ตสูงที่สุด จำนวน 3 คน

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำคะแนนโอเน็ตสูงที่สุด จำนวน 3 คน

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำคะแนนโอเน็ตสูงที่สุด จำนวน 3 คน

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ทำคะแนนโอเน็ตสูงที่สุด จำนวน 3 คน
-นายธนาทิพย์ ชมภูนุช ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
-นายอัญมัญ แสงลออ ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 95 คะแนน
-นายภาณุพงศ์ ไชยสาร ได้คะแนนภาษาไทย 87 คะแนน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 978 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-09 15:32:21