กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ณ วัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 1,083 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-07 14:46:40