โครงการ "มหาดุริยางค์รวมใจ เทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ"

โครงการ "มหาดุริยางค์รวมใจ เทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ"

โครงการ

นักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้เข้าร่วมโครงการ "มหาดุริยางค์รวมใจ เทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 267 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-07 09:50:09