ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ที่ประสบเหตุวาตภัย

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ที่ประสบเหตุวาตภัย

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ที่ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ที่ประสบเหตุวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 328 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 16:01:07