ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ประสบเหตุวาตภัย

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ประสบเหตุวาตภัย

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่ประสบเหตุวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 220 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:55:43