620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย

620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย

620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย




เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 194 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:53:22