620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย

620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกายเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:53:22