620524 ผอ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620524 ผอ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

620524 ผอ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 234 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:49:07