ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ที่ประสบเหตุวาตภัย

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ที่ประสบเหตุวาตภัย

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ที่ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ที่ประสบเหตุวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 323 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:44:22