การประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมสร้างความรับรู้ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่”

การประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมสร้างความรับรู้ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่”

การประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมสร้างความรับรู้ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่”

วันที่  31 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมสร้างความรับรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการใหม่ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังสี  จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 285 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:09:28