โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประชามงคล ได้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 309 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 11:16:28