พิธีถวายราชสักการะ (พวงมาลา) เนื่องในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พิธีถวายราชสักการะ (พวงมาลา) เนื่องในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พิธีถวายราชสักการะ (พวงมาลา) เนื่องในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้นางชนิดาภา  เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ (พวงมาลา)เนื่องในพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 297 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-30 11:06:58