โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.นายวรากลุ  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี) โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,500  คน จาก 26 โรงเรียน ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากประธานในพิธี ท่านผอ.เขต และวิทยากร ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-27 10:48:57