โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการและโครงการบรรพชาสามเณรและปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการจัดขั้นเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562  วัดทุ่งลาดหญ้าและวัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการปฏิบัติธรรมในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดถ้ำเขาเขียว อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และ โครงการบรรพชาสามเณรในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก จัดขั้นเมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 ณ วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 340 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-19 18:36:50