620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และนายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยมีการถวายดอกไม้ธุปเทียน และเดินเวียนเทียน ณ วัดศรีบัวทอง อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 247 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-17 14:17:03