620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

620516 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ 
เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 263 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-17 14:11:56