620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

620515 วันแรกของการเปิดเทอมใหม่ 1/2562

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนต้อนรับและตรวจความเรียบร้อยนักเรียนหน้าโรงเรียน ผู้อำนวยการแนะนำตัวใหม่กับนักเรีนน และต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษานี้ จำนวน ๔๐๗ คน กับคณะครูจำนวน ๓๐ ท่าน ต้องขอขอบคุณ ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจาจำนวน ๔ นายที่มาให้ความรู้ ด้านกฏจราจร การป้องกันภัยต่างๆ ในโรงเรียน

เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 319 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-16 18:05:29